Työelämän Uudistusliittouman Osuuskunta (TULOS) on yhteisö, jonka tarkoituksena on taloudellisen toiminnan harjoittaminen jäsenten talouden ja elinkeinon tukemiseksi.

MÄÄRITELMÄT

”Palveluntarjoaja on TULOS, joka sopii palvelusta tilaajan kanssa, laskuttaa tilaajaa sovitusta palvelusta ja huolehtii Jäsenen palkanmaksusta ja lakisääteisistä työnantajavelvoitteista.”

PALVELUSTA SOPIMINEN

”Osuuskunnan Jäseneksi haetaan jäsenhakemuslomakkeella. Kun Osuuskunta hyväksyy jäsenhakemuksen, saa Jäsen osuuskunnan palvelut käyttöönsä.”

TYÖSUORITTEESTA SOPIMINEN

”Palveluntarjoaja vastaa Jäsenen ennakonpidätyksen ja palkan sivukulujen maksamisesta, vakuuttamisesta sekä muista lakisääteisistä velvoitteista.”

 LASKUTUKSESTA SOPIMINEN

”Osuuskunta sopii Tilaajan kanssa palvelun hinnasta ja maksuehdoista. Osuuskunta laskuttaa palvelusta ja maksaa maksetun laskun perusteella laskettavan Jäsenen palkan.”

JÄSENEN VELVOLLISUUDET

”Osuuskunnan Jäsen sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan ja Tilaajan välistä sopimusta sekä toimittamaan  palkan ja sivukulujen suorittamiseksi tarvittavat oikeat ja ajantasaiset tiedot Osuuskunnalle. ”

PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET

”Osuuskunta huolehtii palvelun laskutuksesta, Jäsenen palkanmaksusta, vakuuttamisesta sekä palkan sivukulujen maksamisesta.”

JÄSENEN VAKUUTUSTURVA

”Palveluntarjoaja vakuuttaa Jäsenen lakisääteisillä vakuutuksilla.”

PALKAN MAKSAMINEN

”Osuuskunta maksaa Jäsenelle palkan osuuskunnan palkkajakson mukaisesti, kun Tilaajan sopimukseen perustuva maksu on kirjautunut Osuuskunnan tilille”

KORVATTAVIEN VEROTTOMIEN KULUKORVAUKSIEN MAKSAMINEN

”Jäsenelle voidaan maksaa kulukorvauksia suoraan palvelusta tai työsuorituksesta aiheutuvista kuluista.”